I want a little girl1930 Billy Moll / Murray Mencher (Mancher)

Låten spelades in just 1930 av “McKinneys Cotton Pickers” och senare har många skivor gjorts, av bl a Eddie Durham, Louis Armstrong, Count Basie med Nat King Cole, Roy Eldridge, Oscar Peterson, Pee Wee Russell och Earl Hines. En inspelning lär ha gjorts av Doc Cheatham 1990 (då var han 85 år!) men även Ray Charles har tagit sig an denna sång, dock tydligen med en egen text. Originaltexten är ganska romantisk:

I want a little girl to love a lot
I´d give her everything that I´ve got

Vidare betonas att hon inte behöver vara vacker, det är kärleken och känslorna som är det viktiga, men det praktiska glöms inte alldeles bort, för ett klart och tydligt önskemål är att hon kan laga mat (cook).

Vem av de båda upphovsmännen Moll och Mencher som bidragit med vad i denna sång har jag inte kunnat reda ut. Samma sak gäller för övrigt också ett helt annat stycke, där Billy Moll var en (av tre) upphovsmän, nämligen den skämtsamma ”I Scream, You Scream”. Den blev ju så småningom en ofta spelad jazzlåt, som oftast och inte minst bland New Orleans-musikerna kallades ”Ice Cream”. Men från början (1927) var det en schlager­liknande sång om fotbollslaget och glassdieten vid Oogie-Wa-Wa, ett fiktivt inuit-college (i sångtexten kallas folkslaget eskimåer).


© Torbjörn Haage 2013