Från Liverpool till New Orleans – Stanleys första långresa


Henry M Stanley föddes i Wales 1841 och blev ju som vuxen en världsberömd upp­täckts­resande i Afrika. Men från början såg hans liv mindre ljust ut. Hans mor var inte gift. En suput i hemstaden vid namn John Rowlands erkände dock faderskapet och gossen fick både för- och efternamn efter denne. Men han noterades också som ”bastard”, utom­äkten­skaplig, i kyrk­boken (hans mor skulle för övrigt få ytterligare minst tre barn som ogift). Efter att några år ha bott hos andra placerades han som sexåring på ett fattig­hus, där särskilt barnen levde under usla och olämpliga för­hållanden. Det är lätt att förstå att han – särskilt under denna viktorianska tid – hela sitt liv försökte förtiga eller bättra på sin bakgrund, som han skämdes djupt för.

När han fyllt 15 år fick han flytta ut för att bo hos olika och ganska ovilliga släktingar. Han var duktig i skolan, robust byggd och måste naturligtvis arbeta för sitt uppehälle. När han som slaktardräng i Liverpool levererade kött till ett amerikanskt fartyg, ville kaptenen att han skulle mönstra på. Resan gick över havet ända till New Orleans, dit han kom 1859. Han fascinerades av denna hamnstad, som ju då var den största i USA (jfr min artikel ”Hjulångare”), och blev kvar där. Under sin vistelse i New Orleans började John Rowlands utarbeta en i varje fall delvis ny bakgrund och broderade ut sin uppväxt med heroiska och romantiska händelser. Han bytte också stegvis namn, så att han till slut kom att kalla sig Henry Morton Stanley.

Enligt egna uppgifter fick han sitt nya namn från Henry Stanley, en välbeställd bomulls­­mäklare i New Orleans, som hade längtat efter en egen son och adopterade honom. Efter det att hans änglalika adoptivmor efter kort tid tragiskt avlidit i gula febern, följde två år av affärsresor och därunder långa filosofiska diskussioner med Stanley Sr, till dess att även denne gick bort 1861.

Problemet med denna uppbyggliga berättelse är att det som kan kontrolleras tycks vara osanning. Enligt arkiven adopterade makarna Stanley visserligen två flickor men ingen pojke. Vidare bodde unge Stanley inte hemma hos dem utan på olika pensionat och de båda makarna avled först många år senare, nämligen1878. Det finns dessutom uppgifter om att Stanley Sr efter ett stormigt gräl bröt helt med Stanley Jr och sedan aldrig mer ens ville höra talas om honom.

När inbördeskriget bröt ut 1861 deltog Stanley (Jr), som nu betraktade sig som amerikan från Södern, på Sydstatssidan tills han blev tillfångatagen och – för att slippa ut från ett epidemihärjat fångläger – gick över till Nordstaternas armé. Redan under kriget slog han in på journalistbanan, som så småningom ledde fram till att han av en tidning fick i uppdrag att söka rätt på den engelske forsknings­resanden och missionären David Livingstone. Denne hade nämligen försvunnit i Afrika, dvs. inte hörts av på flera år. Stanley lyckades som bekant hitta Livingstone vid Tanganyika­sjön, hittade en bevingad replik och vann världsrykte, inte minst genom sin stor­säljande bok om den äventyrliga färden. I den tidens rasistiska anda var han dess­värre inte sällan extremt brutal mot afrikanerna under både denna och senare expeditioner, vilket han inte stack under stol med. Senare kom han att spela en otrevlig roll som rådgivare mm åt Kung Leopold av Belgien, Kongos ruskiga förtryckare – men därmed är vi inne på en annan del av Stanleys biografi.


© Torbjörn Haage 2013
Teckning: Martin Haage