When I grow too old to dream


1935 Sigmund Romberg (melodi) / Oscar Hammerstein II (text) “Dubbelmonarkin” – det namnet fick de självständiga staterna Österrike och Ungern efter att de 1867 hade ingått ett förbund som sedan upphörde vid första världs­krigets slut. Sigurd Romberg föddes där, i södra Ungern, 1887. Efter att ha studerat teknik i Bukarest och musik i Wien flyttade han till USA 1909 för att söka anställning som ingenjör. Han hittade dock inget sådant arbete och försörjde sig i stället som restaurang­musiker, tills han efter några år engagerades av ”Shubert Brothers”, tre bröder från Litauen som kommit till USA i slutet av 1800-­talet och mycket framgångs­rikt etablerat sig i show­branschen. Romberg kom att göra sånger till över 30 av deras shower, däribland ”The Desert Song” och ”Sinbad” (där superstjärnan Al Jolson för övrigt gjorde succé fast med andra stycken, inte minst Vincent Roses ”Avalon”, som Jolson gjort texten till, samt George Gerschwins ”Swanee”).

Oscar Hammersteins (II) far och farfar var amerikaner, som båda hade lyckats väl i teater­branschen. Oscar läste först juridik men följde sedan familjetraditionen och kämpade sig fram som textförfattare, tills framgångarna kom med till exempel ”The Desert Song” och ”Show Boat”. Hans berömmelse blev ännu större sedan han och kompositören Richard Rodgers inlett ett långvarigt samarbete, som bland annat resulterade i musikalerna ”Oklahoma”, ”South Pacific” och ”The Sound of Music”.

Romberg och Hammerstein hade alltså tidigare samarbetat i ”The Desert Song”, när de 1934 skrev ”When I Grow Too Old to Dream”, som året därpå nådde en stor publik genom filmen ”The Night Is Young”. Tjugu år senare blev världen åter påmind om sången när den var med i ytterligare en film, ”Deep in My Heart”, som handlade om Sigmund Romberg själv. Melodin är mjuk och lite romantisk, som många av Rombergs kompositioner, och Hammersteins text ansluter väl till stämningen. Flera av Sigmund Rombergs melodier lever ju fortfarande och inom jazzen kanske främst den vi talar om här samt ”Lover Come Back to Me”.

”When I Grow Too Old to Dream” har spelats in som jazz av bland andra Louis Armstrong, Fats Waller, Cab Calloway, Bob Crosby och Monty Sunshine men även av Dizzy Gillespie och Roy Eldridge.

© Torbjörn Haage 2013