Opera i New Orleans


Staden är inte bara känd som jazzens vagga utan också som den stad där en annan musikform först blomstrade i Amerika, nämligen

 opera


Denna konstform har en mycket lång tradition i New Orleans och var under 1800-talet nästan ofattbart populär i staden. De första operaföre­ställ­ningarna i (nuvarande) USA gavs här, bl a på ”St Peter Street Theater” 1796. En annan operascen var ”Théâtre d´Orléans”, som besöktes av Fredrika Bremer 1851 under hennes resa i USA. På 1830-talet fanns det faktiskt tre operascener samtidigt och den tidens mega­stjär­nor, som Jenny Lind och Adelina Patti, gästspelade här med enorm framgång. De välbe­ställda i staden reste bort under somrarna för att slippa den fuktiga hettan och epi­de­mierna. Då blev det lågsäsong för opera, så en­semb­lerna passade på att ordna turnéer norrut och spred på så sätt opera till Boston, New York och andra stora städer. På Bourbon Street i New Orleans invigdes 1859 en ytterst elegant och topp­modern operascen, ”The French Opera House”, där även baler och andra evenemang avhölls. Franska Operan var solen och navet i den fransk-kreolska kulturen ända fram till dess att den brann ned 1919, ett öde som ganska ofta drabbade den tidens teatrar.

En ny scen avsedd för opera, balett och konsertmusik tillkom först 1973.


På grund av sin breda popularitet i New Orleans under 1800-talet och vid 1900-talets början har operamusiken troligen också haft betydelse för jazzens utveckling. Det vore värt en grundlig forskningsinsats men här följer några glimtar. En besökare i staden 1847 noterade, att unga afrikan-amerikaner gnolade opera­melodier på gatorna. Runt 1800-1900 fanns en del person­anknytningar mellan Operan samt parad- och jazzorkestrarna. Isidore Barbarin, Peter Bocage och andra fick musikundervisning av orkestermedlem­mar från Franska Operan, vilka också ibland lär ha medverkat i brass­banden. Jelly Roll Morton berättade dels att ”the Professors”, de framstående New Orleans-pianisterna, kunde spela allt från ”opera till blues”, dels att hans familj ofta tog honom med till Operan. Likaså fick George Lewis som barn höra sin mamma sjunga operamelodier och när han spelade in ”Over the Waves” gjorde han efter valstemat en övergång till 4/4-takt med en melodi­slinga, som jag menar är lånad från kvartetten i ”Rigoletto” (Maddalena). – Jag har också noterat att en kompositör som Rossini, vars operor ju innehåller många tydliga melod­i­linjer med livlig puls, var mycket populär i New Orleans.

© Torbjörn Haage 2011
Foto: Lasse Västhagen